call of the night-קריאת הלילה

ז'אנר: רומנטיקה, על טבעי

תקציר: קו יאמורי נראה כמו תלמיד רגיל בחטיבת הביניים. יחסית טוב בלימודים, וחביב על ידי כיתתו, הוא משקיע מאמצים רבים על מנת להישאר כך.אבל יום אחד, הוא מחליט להפסיק להעמיד פנים. הוא עוזב את בית הספר, ומתחיל לטייל בלילה, כי אין לו זמן להוציא את האנרגיות שלו ביום. כשהוא מטייל בלילה הוא מרגיש יותר טוב, למרות שהוא יודע שזה שהוא לא מצליח לישון זו בעיה גדולה.

דרייב:  פרק 1, פרק 2, פרק 3, פרק 4

מגה: פרק 1,  פרק 2, פרק 3,  פרק 4

פרסומת